Bezławki Bioarchaeology

Medieval Bioarchaeology in Poland

Our work has begun!

This year we have wonderfully diverse group of students from the United States, Canada, and Poland who have converged on the territory of Warmia-Mazury, a region with a long and diverse history of habitation. During our first week of work at the site in Bezławki, we have learned not only basic archaeological field techniques, but also more complicated procedures involving the exploration and documentation of human burials. In fact, some students have already completed both field excavation and laboratory analysis of the first graves of the 2016 field season! We will be posting periodic updates to this field journal describing our progress and triumphs, and please follow us on our social media accounts to see more of our daily activities as we work, learn, and enjoy this once in a lifetime experience.

Tego roku w Bezławkach mamy przyjemność gościć wielce zróżnicowaną grupę studentów ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Polski, którzy spotkali się w województwie Warmińsko-Mazurskim, regionie o długiej i zróżnicowanej historii zamieszkania. W ciągu pierwszego tygodnia nauczyliśmy się nie tylko podstawowych technik archeologicznych, a także bardziej skomplikowanych procedur, takich jak – eksploracja i dokumentacja pochówków. Części studentów udało się już ukończyć pracę w wykopie przez podjęcie i wstępną analizę jednych z pierwszych grobów  z sezonu 2016!  O wszystkich naszych postępach i sukcesach, a także o tej niesamowitej przygodzie będziemy informować na bieżąco – żeby dowiedzieć się więcej na temat naszych działań i pracy, śledź nasze konta na portalach społecznościowych.

 

Leveling is an essential skill that helps us find changes in soil appearance and texture which can indicate possible locations of graves. Grackowanie jest jedną z podstawowych umiejętności, która pomaga nam zauważyć zmiany w kolorystyce gleby co może wskazać możliwe lokalizacje grobów.

Leveling is an essential skill that helps us find changes in soil appearance and texture which can indicate possible locations of graves.
Grackowanie jest jedną z podstawowych umiejętności, która pomaga nam zauważyć zmiany w kolorystyce gleby co może wskazać możliwe lokalizacje grobów.

Small wooden tools are used to remove soil and reveal the position of the skeletons. Używamy niewielkich drewnianych narzędzi do usuwania ziemi, a także do ukazania pozycji w jakiej znajduje się szkielet.

Small wooden tools are used to remove soil and reveal the position of the skeletons.
Używamy niewielkich drewnianych narzędzi do usuwania ziemi, a także do ukazania pozycji w jakiej znajduje się szkielet.

 

Renata Lisowski • July 14, 2016


Previous Post